Revit Productivity Kit

- RPK-

Do you want more from Revit and your BIM model??

Then RPK is what you have been looking forHere is what our customers say about RPK:

BIM-Coordinator at T2, the group who won the bid for expansion of Norway's main airport:
"Å sjonglere så mange entrepriser i flere forskjellige faser, krever imidlertid mer enn smart tagging og trygg konvertering. I tillegg til å programmere funksjonalitet på egen hånd i Team_T, har et norskutviklet programvaretillegg for Revit som kontrollerer «innholdet» i modellene vært benyttet. Det lille norske firmaet Simplify, har med sin programmering, maktet å gi de prosjekterende en langt bedre tilgang til databasen i Revit enn tilfellet var da man kun satt med standardutgaven av programmet. Dette trekker begge fram som svært tidsbesparende for å få kontroll over modeller på mange gigabyte i samlet størrelse. Verktøyet, som heter Revit Productivity Kit (RPK), har ifølge Ræder vært et svært nyttig prosjekteringsredskap."

Read the whole article here

Translation:

BIM-Coordinator at T2, the group who won the bid for expansion of Norway's main airport:
"Juggling this many enterprises across several different phases requires more than smart tagging and tight conversion of files. In addition to in-house programming, the use of a tool made by a small Norwegian company (Simplify) to check the contents of the models has proved invaluable. The tool, called RPK (Revit Productivity Kit) has given its users access to Revit database in a much better way than Revit does. It has proved to be a real time-saver on such a big project (several gigabytes in total).

Color Scheme:
Skin Width:
Background Pattern:
Megamenu Columns:
Search Option: Close
Administrator Only!
"Get CSS" is disabled on demo site.